63 matches
Choose layout:
 • Sun
  24.Mar
  18:00
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  HP Warta
  13
  12
 • Sun
  24.Mar
  16:20
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  HP Warta
  24
  10
 • Sun
  24.Mar
  14:30
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  Backa HK blå
  11
  15
 • Sun
  24.Mar
  13:35
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Alingsås HK Svart
  18
  12
 • Sun
  24.Mar
  11:45
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Kärra HF Svart
  13
  12
 • Sun
  24.Mar
  09:55
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Kärra HF Svart
  19
  21
 • Sun
  17.Mar
  13:45
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Kärra HF Svart
  10
  22
 • Sun
  17.Mar
  12:40
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Alingsås HK Svart
  8
  14
 • Sat
  16.Mar
  13:10
  Logo
  Stenungsunds HK
  Logo
  Torslanda HK Röd
  16
  16
 • Sat
  16.Mar
  11:50
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Torslanda HK Röd
  15
  13
 • Sat
  16.Mar
  10:30
  Logo
  Stenungsunds HK
  Logo
  Kvibergs HK
  16
  18
 • Sun
  3.Mar
  14:45
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Stenungsunds HK
  11
  15
 • Sun
  3.Mar
  13:15
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Stenungsunds HK
  11
  7
 • Sun
  3.Mar
  11:15
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  HP Warta
  10
  14
 • Sat
  2.Mar
  12:30
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Kvibergs HK
  9
  10
 • Sat
  2.Mar
  10:05
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Torslanda HK Röd
  10
  10
 • Mon
  5.Feb
  20:00
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Kvibergs HK
  8
  12
 • Sun
  4.Feb
  15:35
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  Alingsås HK Svart
  16
  15
 • Sat
  3.Feb
  17:05
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Stenungsunds HK
  21
  18
 • Sat
  3.Feb
  15:15
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Stenungsunds HK
  19
  9
 • Sat
  3.Feb
  13:25
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Backa HK blå
  22
  6
 • Sun
  28.Jan
  10:55
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Backa HK blå
  21
  13
 • Sat
  27.Jan
  18:55
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Torslanda HK Röd
  12
  19
 • Sat
  27.Jan
  16:50
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Stenungsunds HK
  12
  18
 • Sat
  27.Jan
  15:00
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Stenungsunds HK
  18
  10
 • Sat
  27.Jan
  13:10
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Alingsås HK Svart
  3
  29
 • Sun
  14.Jan
  16:10
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  Stenungsunds HK
  18
  16
 • Sun
  14.Jan
  14:20
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Stenungsunds HK
  13
  14
 • Sun
  14.Jan
  12:30
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  Kvibergs HK
  6
  23
 • Sun
  14.Jan
  10:00
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Backa HK blå
  13
  12
 • Sat
  13.Jan
  12:05
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  HP Warta
  19
  4
 • Sat
  16.Dec
  13:00
  Logo
  Stenungsunds HK
  Logo
  Kärra HF Svart
  8
  13
 • Sat
  16.Dec
  11:00
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  HP Warta
  13
  10
 • Sat
  16.Dec
  11:00
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Kärra HF Svart
  13
  17
 • Sat
  16.Dec
  09:45
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Torslanda HK Röd
  14
  12
 • Sat
  16.Dec
  09:00
  Logo
  Stenungsunds HK
  Logo
  Backa HK blå
  16
  23
 • Mon
  4.Dec
  20:00
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Kvibergs HK
  3
  17
 • Sun
  3.Dec
  13:35
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Kärra HF Svart
  16
  13
 • Sun
  3.Dec
  11:45
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Stenungsunds HK
  24
  6
 • Sun
  3.Dec
  09:55
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Stenungsunds HK
  20
  7
 • Sat
  2.Dec
  10:50
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  Alingsås HK Svart
  16
  15
 • Sun
  19.Nov
  14:30
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Kärra HF Svart
  14
  9
 • Sun
  19.Nov
  13:35
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  HP Warta
  25
  4
 • Sun
  19.Nov
  12:40
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Kärra HF Svart
  15
  21
 • Sun
  19.Nov
  11:45
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  HP Warta
  18
  6
 • Sun
  19.Nov
  10:50
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Alingsås HK Svart
  13
  8
 • Sun
  19.Nov
  09:55
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  Backa HK blå
  20
  12
 • Sun
  12.Nov
  13:00
  Logo
  Stenungsunds HK
  Logo
  Kvibergs HK
  6
  22
 • Sun
  12.Nov
  11:55
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Kärra HF Svart
  8
  19
 • Sun
  12.Nov
  11:00
  Logo
  Kvibergs HK
  Logo
  Torslanda HK Röd
  7
  13
 • Sun
  12.Nov
  10:30
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Backa HK blå
  10
  10
 • Sun
  12.Nov
  09:00
  Logo
  Stenungsunds HK
  Logo
  Torslanda HK Röd
  10
  29
 • Sun
  29.Oct
  09:00
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Kvibergs HK
  7
  16
 • Sat
  28.Oct
  15:45
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Stenungsunds HK
  21
  10
 • Sat
  28.Oct
  13:45
  Logo
  HP Warta
  Logo
  Stenungsunds HK
  14
  25
 • Sat
  28.Oct
  11:45
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  HP Warta
  18
  9
 • Sat
  28.Oct
  09:30
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Torslanda HK Röd
  11
  5
 • Sun
  15.Oct
  14:30
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  HP Warta
  27
  7
 • Sun
  15.Oct
  11:55
  Logo
  Torslanda HK Röd
  Logo
  HP Warta
  21
  2
 • Sun
  15.Oct
  10:00
  Logo
  Backa HK blå
  Logo
  Torslanda HK Röd
  14
  16
 • Sat
  14.Oct
  12:30
  Logo
  Alingsås HK Svart
  Logo
  Kvibergs HK
  5
  12
 • Sat
  14.Oct
  11:15
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Kvibergs HK
  4
  12
 • Sat
  14.Oct
  10:00
  Logo
  Kärra HF Svart
  Logo
  Alingsås HK Svart
  6
  6