Logo
Hylte Halmstad VBK B
16 matches

Hylte Halmstad VBK

16 matches
Show license information

Players

Staff

Matches Sets Points Results
P K V T Sett + Sett - Sett ratio Gameball + Gameball - Game ratio 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1
Logo
Malmö VK
45 16 15 1 45 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Logo
Hylte Halmstad VBK B
36 16 12 4 39 16 2.44 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Logo
Falkenbergs VBK
27 16 9 7 32 24 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0
4
Logo
Kronan VBK B
26 16 9 7 32 30 1.07 0 0 0 0 0 0 0 0
5
Logo
IFK Helsingborg
18 16 6 10 21 34 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Logo
Lunds VK C
17 16 6 10 22 37 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0
7
Logo
Svedala Volley B
17 16 5 11 24 37 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Logo
Engelholms VS C
16 16 5 11 23 37 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0
9
Logo
Vindrarps VK
14 16 5 11 22 40 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0