72 matches
Choose layout:
 • Sat
  6.Apr
  13:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Gislaveds VBK C
  0
  25
  0
  25
  0
  25
  0
  3
 • Sat
  6.Apr
  11:00
  Logo
  Värnamo VBA
  Logo
  Kalmar VBK B
  25
  0
  25
  0
  25
  0
  3
  0
 • Sun
  24.Mar
  15:00
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  21
  25
  25
  27
  25
  21
  25
  13
  13
  15
  2
  3
 • Sun
  24.Mar
  15:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Kalmar VBK B
  25
  8
  25
  20
  25
  13
  3
  0
 • Sun
  24.Mar
  15:00
  Logo
  Värnamo VBA
  Logo
  Eneryda Volley B
  25
  11
  25
  19
  24
  26
  25
  18
  3
  1
 • Sun
  24.Mar
  13:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Eneryda Volley B
  25
  14
  25
  15
  25
  21
  3
  0
 • Sun
  24.Mar
  13:00
  Logo
  Gislaveds VBK C
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  25
  17
  25
  21
  25
  13
  3
  0
 • Sun
  24.Mar
  13:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Kalmar VBK B
  25
  17
  19
  25
  25
  17
  25
  17
  3
  1
 • Sun
  24.Mar
  11:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Växjö VK B
  25
  15
  25
  20
  23
  25
  25
  17
  3
  1
 • Sun
  24.Mar
  11:00
  Logo
  Värnamo VBA
  Logo
  Växjö VK
  25
  20
  25
  23
  25
  23
  3
  0
 • Sun
  24.Mar
  10:30
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Gislaveds VBK C
  25
  21
  21
  25
  20
  25
  20
  25
  1
  3
 • Sun
  17.Mar
  12:30
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Värnamo VBA
  25
  9
  17
  25
  25
  19
  25
  22
  3
  1
 • Sun
  10.Mar
  15:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  25
  20
  25
  15
  25
  19
  3
  0
 • Sun
  10.Mar
  13:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  25
  9
  25
  19
  25
  19
  3
  0
 • Sun
  10.Mar
  10:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  25
  20
  25
  20
  19
  25
  22
  25
  11
  15
  2
  3
 • Sat
  9.Mar
  15:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Eneryda Volley B
  18
  25
  25
  18
  25
  21
  25
  18
  3
  1
 • Sat
  9.Mar
  13:00
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Eneryda Volley B
  25
  16
  25
  22
  25
  20
  3
  0
 • Sat
  9.Mar
  10:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Ljungby VBK B
  21
  25
  24
  26
  25
  19
  25
  18
  11
  15
  2
  3
 • Mon
  4.Mar
  18:30
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Värnamo VBA
  25
  21
  19
  25
  23
  25
  20
  25
  1
  3
 • Sat
  2.Mar
  11:00
  Logo
  Värnamo VBA
  Logo
  Gislaveds VBK C
  19
  25
  20
  25
  29
  27
  17
  25
  1
  3
 • Sun
  11.Feb
  16:30
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  Logo
  Kalmar VBK B
  21
  25
  14
  25
  25
  13
  23
  25
  1
  3
 • Sun
  11.Feb
  15:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Växjö VK B
  25
  16
  25
  16
  25
  15
  3
  0
 • Sun
  11.Feb
  14:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Eneryda Volley B
  22
  25
  22
  25
  25
  18
  21
  25
  1
  3
 • Sun
  11.Feb
  13:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Gislaveds VBK C
  25
  22
  25
  20
  25
  23
  3
  0
 • Sun
  11.Feb
  11:30
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  Logo
  Eneryda Volley B
  19
  25
  23
  25
  17
  25
  0
  3
 • Sun
  11.Feb
  10:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Gislaveds VBK C
  25
  18
  25
  9
  25
  19
  3
  0
 • Sat
  10.Feb
  11:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Ljungby VBK B
  25
  23
  25
  17
  25
  17
  3
  0
 • Sun
  21.Jan
  13:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Ljungby VBK B
  25
  0
  25
  0
  25
  0
  3
  0
 • Sun
  21.Jan
  11:00
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Växjö VK
  0
  25
  0
  25
  0
  25
  0
  3
 • Sat
  20.Jan
  15:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Växjö VK
  29
  27
  11
  25
  23
  25
  18
  25
  1
  3
 • Sat
  13.Jan
  15:00
  Logo
  Värnamo VBA
  Logo
  Växjö VK B
  25
  21
  22
  25
  23
  25
  19
  25
  1
  3
 • Sat
  13.Jan
  15:00
  Logo
  Gislaveds VBK C
  Logo
  Eneryda Volley B
  25
  22
  25
  14
  23
  25
  21
  25
  15
  8
  3
  2
 • Sat
  13.Jan
  13:00
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  Logo
  Växjö VK B
  25
  18
  21
  25
  13
  25
  6
  25
  1
  3
 • Sat
  13.Jan
  13:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Eneryda Volley B
  25
  17
  31
  29
  20
  25
  25
  22
  3
  1
 • Sat
  13.Jan
  11:00
  Logo
  Värnamo VBA
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  25
  13
  25
  17
  25
  15
  3
  0
 • Sat
  13.Jan
  11:00
  Logo
  Gislaveds VBK C
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  25
  22
  25
  18
  23
  25
  25
  19
  3
  1
 • Sun
  17.Dec
  15:00
  Logo
  Gislaveds VBK C
  Logo
  Värnamo VBA
  19
  25
  30
  32
  14
  25
  0
  3
 • Sun
  17.Dec
  13:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Värnamo VBA
  20
  25
  11
  25
  18
  25
  0
  3
 • Sun
  17.Dec
  11:00
  Logo
  Gislaveds VBK C
  Logo
  Kalmar VBK B
  14
  25
  25
  21
  25
  18
  25
  11
  3
  1
 • Sat
  16.Dec
  16:30
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  Logo
  Växjö VK
  28
  30
  18
  25
  23
  25
  0
  3
 • Sat
  16.Dec
  15:00
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Eneryda Volley B
  19
  25
  25
  18
  24
  26
  17
  25
  1
  3
 • Sat
  16.Dec
  14:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Växjö VK
  26
  24
  28
  26
  23
  25
  25
  18
  3
  1
 • Sat
  16.Dec
  13:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Eneryda Volley B
  20
  25
  22
  25
  25
  22
  25
  18
  15
  11
  3
  2
 • Sat
  16.Dec
  11:30
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  13
  25
  15
  25
  33
  31
  14
  25
  1
  3
 • Sat
  16.Dec
  10:30
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Växjö VK B
  19
  25
  19
  25
  15
  25
  0
  3
 • Sun
  26.Nov
  15:00
  Logo
  Gislaveds VBK C
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  25
  27
  25
  21
  25
  17
  25
  10
  3
  1
 • Sun
  26.Nov
  13:00
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  23
  25
  25
  15
  25
  13
  25
  16
  3
  1
 • Sun
  26.Nov
  11:00
  Logo
  Gislaveds VBK C
  Logo
  Ljungby VBK B
  25
  18
  25
  20
  25
  13
  3
  0
 • Sat
  25.Nov
  17:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Växjö VK B
  25
  17
  19
  25
  22
  25
  10
  25
  1
  3
 • Sat
  25.Nov
  15:00
  Logo
  Eneryda Volley B
  Logo
  Växjö VK
  25
  20
  23
  25
  25
  19
  22
  25
  14
  16
  2
  3
 • Sat
  25.Nov
  15:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  20
  25
  23
  25
  15
  25
  0
  3
 • Sat
  25.Nov
  13:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Värnamo VBA
  23
  25
  23
  25
  25
  14
  25
  18
  15
  6
  3
  2
 • Sat
  25.Nov
  13:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  16
  25
  20
  25
  17
  25
  0
  3
 • Sat
  25.Nov
  11:00
  Logo
  Eneryda Volley B
  Logo
  Värnamo VBA
  20
  25
  18
  25
  18
  25
  0
  3
 • Sat
  28.Oct
  15:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Gislaveds VBK C
  21
  25
  25
  27
  25
  23
  25
  21
  7
  15
  2
  3
 • Sat
  28.Oct
  13:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Gislaveds VBK C
  17
  25
  25
  16
  25
  18
  25
  20
  3
  1
 • Sat
  28.Oct
  10:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Växjö VK
  19
  25
  14
  25
  22
  25
  0
  3
 • Sat
  21.Oct
  15:00
  Logo
  Eneryda Volley B
  Logo
  Kalmar VBK B
  26
  24
  25
  13
  23
  25
  25
  15
  3
  1
 • Sat
  21.Oct
  15:00
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  16
  25
  19
  25
  25
  14
  18
  25
  1
  3
 • Sat
  21.Oct
  13:00
  Logo
  Värnamo VBA
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  25
  18
  22
  25
  25
  23
  25
  23
  3
  1
 • Sat
  21.Oct
  13:00
  Logo
  Kalmar VBK B
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  25
  23
  25
  20
  25
  17
  3
  0
 • Sat
  21.Oct
  11:00
  Logo
  Eneryda Volley B
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  25
  15
  25
  20
  25
  22
  3
  0
 • Sat
  21.Oct
  10:30
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Värnamo VBA
  25
  23
  20
  25
  19
  25
  14
  25
  1
  3
 • Sat
  30.Sep
  16:30
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  Logo
  Växjö VK B
  14
  25
  20
  25
  20
  25
  0
  3
 • Sat
  30.Sep
  15:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Gislaveds VBK C
  22
  25
  25
  14
  17
  25
  25
  18
  15
  12
  3
  2
 • Sat
  30.Sep
  15:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Kalmar VBK B
  25
  19
  25
  11
  25
  14
  3
  0
 • Sat
  30.Sep
  14:00
  Logo
  Växjö VK B
  Logo
  Värnamo VBA
  14
  25
  15
  25
  9
  25
  0
  3
 • Sat
  30.Sep
  13:00
  Logo
  Eneryda Volley B
  Logo
  Gislaveds VBK C
  25
  19
  18
  25
  25
  22
  25
  22
  3
  1
 • Sat
  30.Sep
  13:00
  Logo
  Ljungby VBK B
  Logo
  Kalmar VBK B
  22
  25
  18
  25
  26
  24
  24
  26
  1
  3
 • Sat
  30.Sep
  11:30
  Logo
  Hylte Halmstad VBK C
  Logo
  Värnamo VBA
  8
  25
  20
  25
  12
  25
  0
  3
 • Sat
  30.Sep
  11:00
  Logo
  Karlskrona Volleyboll
  Logo
  Eneryda Volley B
  25
  18
  15
  25
  19
  25
  25
  27
  1
  3
 • Sat
  30.Sep
  10:00
  Logo
  Växjö VK
  Logo
  Ljungby VBK B
  25
  11
  25
  15
  25
  16
  3
  0