Logo
Hylte Halmstad VBK C
16 matches

Hylte Halmstad VBK

16 matches
Show license information

Players

Staff

Matches Sets Points Results
P K V T Sett + Sett - Sett ratio Gameball + Gameball - Game ratio 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1
Logo
Växjö VK
38 16 13 3 42 15 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Logo
Karlskrona Volleyboll
37 16 13 3 42 19 2.21 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Logo
Värnamo VBA
37 16 12 4 41 16 2.56 0 0 0 0 0 0 0 0
4
Logo
Gislaveds VBK C
29 16 10 6 34 27 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0
5
Logo
Växjö VK B
28 16 9 7 32 28 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Logo
Eneryda Volley B
24 16 7 9 30 32 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0
7
Logo
Kalmar VBK B
12 16 4 12 18 38 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0
8
Logo
Ljungby VBK B
9 16 3 13 17 42 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
9
Logo
Hylte Halmstad VBK C
2 16 1 15 8 47 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0