Logo
Welcome to
Handballfestivalen 2021
Gode Handballfestivalvenner!

Me er midt inni «koronaåret»  2020 og det er ikkje lett å planleggja så masse verken som lagleiar eller for som liker å laga til store arrangement. Men me i Stord Handball er veldig gira på å laga til ein turnering i pinsen 2021. Kva form det vert på den har me jo ingen kunnskap om no, men me har starta planleggjinga av HANDBALLFESTIVALEN 2021.
I utgangspunktet opner me får påmelding i vanlege former, men me må jo tilpassa oss retningslinjer som vert gitt frå «AS Norge». Difor vil me tilrå laga som ynskjer å melda seg på om å gjera det så fort dei har bestemt seg. Nokre klassar kan bli fulle, og då vil me ta dei som har meldt seg først på få koma med. Ingen lag skal vera bekymra for at innbetalte avgifter til oss går tapt, dersom alt eller deler av turneringa ikkje vert gjennomført – så betaler me tilbake.
Me gler oss til å sjå dykk på Stord i Pinsen og me håper verkeleg at alt vert så normalt som mogleg!
Hjarteleg helsing
Handballfestivalen 2021
Kjartan B. Grov
Prosjektleiar
Deadline for registering teams: April 1, 2021
Sign up team
My teams 0
74 teams registered in 27 categories
  • October 1, 2020 - Start of registration
  • April 1, 2021 - Last day to register your team
  • April 1, 2021 - Referee registration deadline
  • May 14, 2021 - Last day to order services
  • May 20, 2021 - Last day to register players
  • May 21, 2021 - Start date
  • May 24, 2021 - Last date
Generell informasjon
Prisar, betaling og fristar
Turneringsreglar
Bobil / Campingvogn
Festivalprogram
Kart
Referee registration