Logo
Welcome to

KESTRACUP 2021

36 matches, 13 teams
November 26-27
My teams 0
Matches 36
13 teams registered in 2 categories

KESTRACUP 2021 is finished

13
participating teams
36
matches played
116
goals scored
Register Results

News

Regler:
 
KESTRA REGLER: 
 
Det spilles med futsal ball - uten futsalregler. 
 
1. SPILLEBANEN. Den heltrukne gule linja markerer spillebanen (brukes normalt som håndballbane). 
Straffesparkfelt: 6 meter ut fra mållinjen, heltrukket gul linje/bue. 
Målene: Det benyttes vanlige håndballmål. 
 
2. ANTALL SPILLERE Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. 
 
3. SPILLETS VARIGHET 1 x 14 minutter i innledende runder og 2 x 10 minutter i sluttspill. 
 
4. SPILLETS BEGYNNELSE Laget som er oppført som hjemmelag inntar banehalvdelen som er nærmest kafeen. Spillet starter ved at dommeren inviterer lagets kapteiner til stein,saks,papir. vinneren får begynne med ballen. 
 
5. FRISPARK Motspillere må være minst fem meter unna ved frispark. Et indirekte frispark til det angripende lag skal tas fra det nærmeste sted på straffefeltlinjen dersom forseelsen finner sted innenfor straffesparkfeltet. 
 
6. STRAFFESPARK Tas på straffemerket utenfor 6-meters linjen rett foran mål. Alle spillere unntatt den som skal ta sparket må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 5 meter fra straffesparkmerket. 
 
7. INNKAST/INNSPARK Innkast erstattes av innspark. Ballen skal være på eller bak den gule linjen. Motspillere må være minst 2 meter unna ved igangsettelse. Om ballen går i taket blir det innspark fra nærmeste sidelinje. Det kan ikke scores direkte fra innspark. 
 
8. OFFSIDE Praktiseres ikke. 
 
9. MÅLSPARK Målspark erstattes av målkast og tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målkast kan ballen kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenforstraffesparkfeltet ved målkast. Det er ikke lov å kaste ballen over midten ved målkast uten at ballen først kommer i berøring med en spiller eller banedekket. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken. Hvis keeper etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan han spille så langt han vil. 
 
10. UTVISNING Ved utvisning må laget spille med én spiller mindre i to minutter før en annen spiller kan komme inn. 
 
MERKNADER – SPESIELT FOR INNENDØSFOTBALL: 
4-sekunds regelenHensikten med denne regelen er at spillet skal settes hurtig i gang etter all stans i spillet. Brukes ved avspark etter mål, frispark, straffespark, innspark, hjørnespark og målkast. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet. Som en rettesnor gjelder: Fra det tidspunktet spilleren/laget kan sette ballen i spill og til den blir satt i spill, skal det ikke gå mer enn 4 sekunder. 
 
Regel 3 – antall spillereDet benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det praktiske byttet skal skje på sidelinja ved innbytterbenk og innenfor merket felt. Overtredelse straffes med gult kort og indirekte frispark. Ved keeperbytte må det være stopp i spillet. Hvert lag må ha minimum 4 spillere for å begynne en kamp. 
 
Regel 4 – spillernes utstyr Leggskinn/leggbeskyttere skal benyttes og farlige/skarpe gjenstander på spillerne må fjernes. Lagene må ha drakter som skiller seg fra hverandre og dessuten ha godt synlig nummer bak på ryggen. Ved draktlikhet skal laget som er oppført som bortelag ta på seg vester i avvikende farger. 
 
Regel 9 – ballen i og ute av spill Stoppes spillet mens ballen er innenfor straffesparkfeltet og spillet skal gjenopptas ved dropp, skal dette skje på det nærmeste sted på straffefeltlinjen. Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet gjenopptas med innspark fra sidelinjens treffpunktet. Er treffpunktet innenfor straffesparkfeltet blir det hjørnespark. 
 
Regel 10 – når mål gjøresNår et lag har gjort mål, skal motparten ta avspark fra midten. Motspillere må være minst fem meter unna ved avspark. 
 
Regel 12 – feil og overtredelserDirekte frispark: Som vanlige spilleregler. I tillegg til de 9 forseelser som i henhold til de vanlige spillereglene skal straffes med direkte frispark (evt. straffespark), skal direkte frispark også dømmes om en spiller: 
 
a)angriper en motspiller med skulderen, eller 
 
b)foretar en glidetackling for å nå ballen enten vedkommende treffer ballen eller ikke. 

En utvist spiller kan ikke komme inn i kampen igjen, og kan heller ikke oppholde seg på innbytterbenken. Vedutvisning må laget spille med færre spillere i 2 minutter. Når denne tiden er gått kan laget sette inn en annen spiller. Tiden regnes fra det øyeblikk spillet gjenopptas etter den forseelse som førte til utvisning. Spilleren som skal inn kan delta etter tegn fra tidtaker/speaker over høytaleranlegget. Hvis et lag pga. tidsbegrensede utvisninger kun har 3 spillere (inkl. målvakt) på banen, og får ytterligere spiller(e) utvist, skal utvist spiller straks forlate banen. Soningen av “2- minutters lagstraff” skal imidlertid utsettes til tiden for den (de) første av tidligere idømte 2-minutters straffer er utløpt. Dvs. laget skal ha min. 3 spillere på banen. 
 
Regel 16 – målspark/målkast Dersom målvakt overskrider 4-sekundsregelen ved målkast skal det dømmes indirekte frispark til motparten fra det nærmeste sted på straffefeltlinjen. 
 
Regel 17 – hjørnespark Ved hjørnespark skal ballen være på eller bak den gule linjen der sidelinja og mållinja møtes. Motspillere må være minst fem meter unna ved hjørnespark. 
 
FOR ØVRIG GJELDER: 
  • Lag som ikke møter til kampstart taper kampen. Kampen settes til 0-0. Det fremmøtte laget får 3 poeng, mens det laget som ikke møter mister 3 poeng.
  • Puljevinnere og puljetoere går til sluttspill. Ved poenglikhet gjelder: 1) Innbyrdes oppgjør 2) Målforskjell 3) Flest scorede mål. 4) Loddtrekning.
  • Et lag kan maksimalt påmelde 14 spillere (inkl. keeper/e). I forhold til alder, så følges NFF`s kampreglement (2009), kapittel 2-2 og 2-4: Dispensajoner fra kravet til alder, hvor det står bl.a: "Først det kalenderår en spiller fyller 15 år kan vedkommende få dispensasjon for å delta på seniorlag"
  • Kun lagets spillere samt lagleder har anledning å oppholde seg nede ved benken. Øvrige vil bli bortvist.