Logo
Welcome to

Kurland Vintercup (gutter) 2020

My teams 0
90 teams registered in 7 categories
Register Results
General Information

Ved påmelding ønsker vi at dere gir oss et hint om ferdighetsnivå på laget. Øvet: Trener mye/bra ferdigheter i laget. Middels øvet: Trener begrenset antall ganger pr. uke, varierende ferdigheter i laget.

News

Turneringsbestemmelser

Vedlagt her er turneringsreglene