Kampreglement

Kampreglement

Nedenfor følger en oversikt over kampreglementet for Lyngdal Cup.

1. Alle lag må være klare til kamp ved banen den enkelte kamp skal spilles på senest 10 minutter før tidspunktet som er oppgitt i kampprogrammet.

2. Lag som ikke møter til kamp taper kampen 0-3.

3. Det laget som i kampprogrammet står oppført først, stiller ved kampstart med ryggen mot syd (mot Rosfjord). Det samme laget starter med ballen.

4. Det enkelte lag må levere navn på spillere som skal benyttes under turneringen i sekretariatet før lagets første kamp.

5. Dersom et lag ønsker å levere inn en protest etter en kamp, skal dette gjøres til Sekretariatet senest 10 minutter etter kampslutt. Protesten blir behandlet av en jury bestående av 3 personer. Det må samtidig som protesten innleveres betales et protestgebyr på kr. 250,-

6. Leder av juryen utpekes av turneringsledelsen for Lyngdal Cup. De to øvrige medlemmene velges blant lederne fra de deltakende klubber under ledermøtet i Lyngdal Kulturhus onsdag kveld.

7. Dersom ikke annet er nevnt, spilles kampene forøvrig i henhold til NFF sitt til en hver tid gjeldende regelverk.

8. Hvert enkelt lag som deltar i Lyngdal Cup tillates å bruke 1 overårig spiller. Denne spilleren kan dog ikke være mer enn 1 år eldre enn de øvrige spillerne i klassen spilleren deltar i.

9. For å avgjøre hvilke lag som går videre til A-sluttspill fra innledende runder (gruppespillet) fra årsklassene 13 og 14 år gjelder følgende regler (i nevnte rekkefølge): - Antall poeng - Antall plussmål - Antall scorede mål - Innbyrdes oppgjør - Loddtrekning Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

10. Dersom resultatet etter full tid i en sluttspillkamp er uavgjort, gjelder følgende regler (i nevnte rekkefølge) for å avgjøre hvilket lsg som avanserer fra sluttspillkampen: Ekstraomganger på 2X5 minutter, inkludert "Golden Goal". Dette innbærer at dersom et av lagene scorer mål i løpet av ekstraomgangene, skal kampen umiddelbart blåses av, og laget som har scoret er kampens seierherre. Scores det ikke mål i ekstraomgangene, går kampen til straffesparkkonkurranse. Først forsøkes kampen avgjort ved at hvert av lagene tildeles 5 straffespark hver. Dersom det etter 5 straffespark til hvert av lagene fremdeles ikke er kåret en vinner, skyter hvert av lagene et straffespark hver helt til et lag scorer og det andre laget ikke scorer. Samtlige spillere som er oppført som deltaker på et lag må skyte 1 stk. straffespark, før en spiller kan skyte sitt andre straffespark.

Foreldrevett

Vi i Lyngdal Cup ønsker at alle barn som deltar under cupen vår skal ha noen flotte dager i Lyngdal. Dette gjelder også under selve kampene.

Foreldre og andre foresatte og pårørende har her en særdeles viktig rolle.

Vi har derfor laget noen regler for hva vi alle bør ha i tankene underveis i Lyngdal Cup.

1. Møt opp til kamper og treninger. Barna setter pris på det.

2. Kom gjerne med oppmuntringer og positive tilbakemeldinger til ALLE spillere under gjennomføringen av selve kampene - ikke bare til egne barn. Dette er spesielt viktig når barna/laget opplever motgang. Vær veldig oppmerksom på at det er barnet ditt som spiller fotball under Lyngdal Cup - ikke deg selv.

3. Ikke forsøk å påvirke laglederen sin bruk av den enkelte spiller. RESPEKTER LAGLEDERNE OG KLUBBEN DERE REPRESENTERER!

4. Se på dommerne som en viktig veileder for deres barn. IKKE KRITISER DOMMERNE!

5. Forsøk å få ditt barn til å akseptere både nederlag og seier.

6. Etter ferdigspilt kamp: Spør gjerne om kampen var morsom, spennende eller annet. Ikke spør kun om resultatet.

7. Det er sunt og bra at alle barna har riktig og fornuftig utstyr. Ingen barn blir bedre fotballspillere fordi de har overdrevent kostbart utstyr....

8. Vær et godt forbilde. Husk spesielt på at alkohol og barn/ungdom ikke hører sammen.

9. IKKE GLEM AT DET VIKTIGSTE AV ALT SOM SKJER UNDER LYNGDAL CUP, ER AT DITT BARN HAR DET GØY SAMMEN MED SINE VENNER OG SINE TRENERE/LAGLEDERE.

Lyngdal Cup ønsker også å minne dere alle på at NFF har innført såkalte foreldrefrie soner i forbindelse med avvikling av kamper for barn og unge. Enkelt forklart betyr dette at foreldre og andre foresatte/tilskuere ikke skal oppholde seg i nærheten av der hvor trenere og innbyttere oppholder seg. Foreldrefrie soner vil bli nærmere informert om underveis i Lyngdal Cup.

Dommeren

Alle voksne har et ansvar for at alle spillere behandler dommerne med respekt.

  • Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser - vær selv et eksempel!
  • Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillerne.
  • Er du uenig i dommeravgjørelser, hold det for deg selv og ta det opp med dommeren etter kampen. 
  • Fair Play - alle spillere og ledere takker alle motspillere og dommeren for kampen.