Spelare och ledare

Spelare

Spelare kan endast delta i ett lag i turneringen och ska anmälas in till det lag som personen ska spela i. Deadline för att anmäla spelarna är 2 maj.

Spelarna ska inneha giltig spelarlicens, vilken ska lösas i god tid innan tävlingen.

Åldersdispens

Under vissa omständigheter kan lag söka dispens för överårig spelare. Praxis vid Mikasa Challenge är:

  • Level 4: Ingen dispens behövs.
  • Level 5 och Level 6 Flickor: Grön, Blå och Röd, tillåtet med en överårig per lag. Dispens söks.
  • Level 5 och Level 6 Flickor: Svart, inte tillåtet med överåriga spelare.
  • Level 5 och Level 6 Pojkar: Blå/Grön, tillåtet med en överårig spelare. Dispens söks.
  • Level 5 och Level 6 Pojkar: Röd/Svart, inte tillåtet med överåriga spelare.
  • Level 5 och Level 6 Öppen: Tillåtet med en överårig spelare. Dispens söks.
  • Level 7: Blå/Grön, inte tillåtet med spelare födda 2003 och tidigare.
  • Level 7: Röd/Svart, inte tillåtet med spelare födda 2003 och tidigare.


En administrativ avgift kopplas till dispensansökan. 500 kronor för en beviljad dispens som faktureras i efterhand.

Ledare

Det är ett krav att samtliga lag åtföljas av en vuxen ledare! Förutom att vara ansvarig för att lagen ska fungera på ett bra sätt ligger en mycket viktig uppgift i att bistå vid lagets funktionärsuppdrag.

I samband med anmälan ska en kontaktperson för varje förening samt varje lag anges. Denna ska kunna nås via mobiltelefon under tävlingen för viktig information.

Vi vill rikta en uppmaning till klubbarna att försöka få med sig så många föräldrar som möjligt. Dels så kommer många av barnen att behöva föräldrastöd och dels så är detta ett bra tillfälle att få in föräldrar som ledare i klubbarna. Föräldrarna kan bo tillsammans med lagen och ska då ackrediteras som ledare.