Medicinskt Protokoll

På grund utav den rådande pandemin måste alla deltagande lag ta del av och godkänna det medicinska protokollet.

För att vi ska kunna genomföra Junior-SM är det väldigt viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen:

- Tvätta händerna ofta.

- Håll distans till andra människor, i alla sammanhang.

- Undvik att röra ögon, näsa och mun.

- Stanna hemma när du är sjuk (åk omedelbart hem vid minsta symptom).

- Använd handsprit ofta.

Det är även viktigt att det inte tillåts någon publik, så vi ber anhöriga stanna hemma för att minska antalet personer i hallen.