Tävlingsinfo

SM tävlingen

 • Arrangemangsort för Ungdoms-SM är Jönköping
 • Lokalarrangör är Habo WK-87 och KFUM Jönköping
 • Spelplats är Idrottshuset
 • Speldatum är 11-12 maj
 • Finalerna beräknas starta söndag ca 15:30
 • Arrangörens webbplats habowolley.se/usm

 

Öppna klassen

En öppen klass arrangeras vid denna tävling för att fånga upp efterfrågan och erbjuda tävlingstillfällen. 

 • Som namnet anger är tävlingsklassen helt öppen till för lag som inte tagit plats på SM av olika skäl, exempelvis
 • Föreningar vars lag inte kvalat in till SM
 • Nystartade föreningar och lag
 • Föreningar med fler lag än ett i åldersklassen
 • Yngre lag
 • Genomförs parallellt med SM i Jönköping.
 • Arrangörens webbplats habowolley.se/usm


Vilka är tävlingsklasserna?

U18 Flickor

U18 Pojkar

Vilka är åldersklassen?

Flickor födda 2002 och senare

Pojkar födda 2002 och senare

Vilka klubbar får delta?

Kvalen: Samtliga medlemsföreningar får ställa upp med ett lag per tävlingsklass vid kvalen. 

SM: 16 lag pertävlingsklass kvalificerar sig från Poolfinalerna.

Vilka spelare får delta?

Samtliga spelare ska vara licensierade och spelklara för sin förening eller via samrbetsavtal mellan två föreningar. En spelare får bara representera en förening genom hela tävlingens gång d v s från kval och SM.

Åldersdispenser

Vid kvalen inför Ungdoms-SM är det möjligt för föreningar med "svag verksamhet" att söka dispens för en (1) överårig spelare. Ansökan ska vara inne senast samma datum som deadline för anmälan och innehålla de skäl som föreningen anför.

Med svag verksamhet menas att man har högst sex spelare som är födda inom de två årgångar som tävlingen omfattar. Det är även så att en påfyllning av yngre spelare går före att erhålla en dispens för en överårig spelare. Om föreningen i ålderskullarna födda 2002-2004 har sju spelare eller fler kommer en dispensansökan att nekas.

Kostnaden för en beviljad dispens är 500 kronor som faktureras den ansökande föreningen. 

I den öppna klassen är det tillåtet att använda en överårig spelare i laget som får vara född året innan, 2001. Dvs ingen dispens är möjlig att söka.

Övrig information

 • Base Sport kommer att vara på plats under lördagen med bra erbjudanden på bollar, skor och annat volleybollmaterial
 • I samarbete med Länsförsäkringar Skaraborg kommer det under turneringen att delas ut gröna kort. Tränaren i båda lag får efter varje spelad match dela ut ett grönt kort till den spelare i motståndarlaget som uppvisat bäst fair play. Varje grönt kort blir sedan en lott och under prisutdelningen kommer vi lotta ut 20 biobiljetter och en Ipad!