Logo
Welcome to

Runarcupen Høst 2020

September 18-20 Sandefjord
My teams 0
General Information

Velkommen til påmeldingssiden for Runarcupen Høst 2020. Ut i fra erfaring er det flere klubber som melder seg på som ikke melder på lag. Vi vil gjøre oppmerksom på at man også må melde på hvert lag innenfor hver klubb og ikke bare klubben selv. Hvis ikke dette gjøres vil ikke påmeldingen være gyldig. Problemer? Kontakt direkte på 917 71 722 .