Logo
Welcome to

Sandarcupen 2020

August 7-9 Sandefjord
My teams 0
General Information

Velkommen til påmeldingssiden for lag, spillere og dommere til Sandarcupen 2020. NB! Hvis dere er usikre på antall deltagere som skal være med, registrer dere inn et ca. antall. For lag som bestiller A-kort, reduseres påmeldingsprisen når dere registrerer inn A-kortene. Rdeuksjonen er kr. 200,- for lag i klassene 8-10 år, kr. 500,- i klassene 11-12 år og kr. 900,- for lag i alderen 13-19 år. Dere kan fritt endre antall frem til 14. juni 2020. Ut i fra erfaring er det flere klubber som melder seg på som ikke melder på lag. Vi vil gjøre oppmerksom på at man også må melde på hvert lag innenfor hver klubb og ikke bare klubben selv. Det samme gjelder tjenester og deltagerkort. Dette må også velges for hvert lag som meldes på. Hvis ikke dette gjøres vil ikke påmeldingen være gyldig. Problemer? Kontakt oss direkte på 917 71 722. DOMMERE: Dere må dere logge inn med FIKS brukernavn og passord.