Logo
Welcome to
SH Cup 2021
Deadline for registering teams: April 1, 2021
  • September 15, 2020 - Start of registration
  • April 1, 2021 - Last day to register your team
  • May 1, 2021 - Last day to order services
  • May 1, 2021 - Last day to register players
  • May 14, 2021 - Referee registration deadline
  • May 28, 2021 - Start date
  • May 30, 2021 - Last date
Sign up team
My teams 0
General Information

Velkommen til SH Cup 21- nå gleder vi oss til å arrangere Cup igjen!

Pga fortsatte begrensing mht Covid-19 utsettes innbetalinger til 1/5-21

Referee registration