Logo
Welcome to
Stockholm Volley Cup 2019/20

Match schedule is been prepared.

Tournament is now closed for registration
My teams 0
General Information

Välkomna till 2019/20 års upplaga av Stockholm Volley Cup. 

Anmälan görs per klass. Fler lag kan med fördel anmälas vid samma tillfälle. I de klasser, Fyrmanna och Volleyboll, där man väljer nivå finns dessa val att välja från en dropplista. 

Default faller klubbens fullständiga namn ut samt kortnamnet för klassen och en siffra som visar antalet lag i klassen från klubben.

- Ange i stället föreningens officiella kortnamn
- Namnet på klassen behöver inte tas med
- Siffra eller lagnmn efter klubbnamnet
- Anmäler klubben ett lag i en klass behöver ingen siffra. Lagnamn är välkommet. 

Så här: "Sollentuna VK 1" alt "Sollentuna VK lagnamnet". 

 

Varmt välkommen med anmälningarna!

Dispenser
Information
Ledare/förälder
Tävlingsschema höst
TÄVLINGSSCHEMA Vår
Trygg Idrott
Arrangera tävling