Logo
Welcome to

Storvretacupen Para 2021

December 27-28
My registrations 0
16 teams registered in 2 categories

Storvretacupen Para 2021 is finished

General Information

Storvreta Innebandyklubb har nöjet att inbjuda till Storvretacupen 2021-2022. 

Storvretacupen arrangerar två klasser som vänder sig mot personer med funktionsvariation

- Special Olympics 3 mot 3 (mindre plan) 

- Paraklass 5 mot 5

News

Storvretacupen Para 2021
 
Storvretacupen 2021 
Storvreta Innebandyklubb har nöjet att inbjuda till Storvretacupen 2021-2022. 


Storvretacupen arrangerar två klasser som vänder sig mot personer med funktionsvariation

- Special Olympics 3 mot 3 (mindre plan)
- Paraklass 5 mot 5 (20x40 plan)

Nedan kan ni läsa mer om klasserna. 


Storvretacupen spelas  IFU Arena, den 27-28/12 2021, kl. 7.30–20.00. Exakta tider kommer när spelschemat är fastställt.  


Klasser:
Special Olympics för spelare med utvecklingsstörning. Lagen delas in i olika divisioner för att få så jämna matcher som möjligt. Ange nivå i anmälan – lätt/svår. 
 
Plan: 12 x 20 m
Antal spelare: Målvakt + 3 utespelare, max 8 spelare/lag
Speltid:2x10 min 

A och B slutspel.


Följ angivna rekommendationer nedan för att anmäla laget i rätt nivå!
 


Paraklass för idrottare med utvecklingsstörning (U), neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (N), rörelsenedsättning (R) alt. synnedsättning (S) förutsatt att kriterierna för minsta funktionsnedsättning uppfylls. Ange vilken serie och division laget spelar i på hemmaplan!
Plan: 40 x 20 
Antal spelare: Målvakt+5 utespelare
Speltid 2x15 min
A och B slutspel.


 
Anmälningsavgift: 
 Special Olympics SEK 1500;- per lag. 
 Paraklass SEK 2200: - per lag. Regler:
 Vi följer Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommittés (Parasport Sverige) tävlingsbestämmelser/spelregler innebandy (stående spelare)
 https://www.parasport.nu/globalassets/svenska-parasportforbundet-och-sveriges-paralympiska-kommitte-svenska-parasportforbundet/dokument/idrott-och-tavling/tavlingsregler/fotboll-och-innebandy/2016-innebandy.pdf
 
Frågor och boendetips: Kontakta oss på [email protected]
 

Rekommendationer: 

Divisionering – Special Olympics
 3x3 är uppdelad i olika nivåer. För att få en intressant och givande turnering för alla parter är det viktigt att lagledare/klubbansvariga anmäler sitt/sina lag i rätt nivå baserat på spelarnas förmåga. Nedan finns riktlinjer för s.k. divisionering, som bör användas för att anmäla sitt lag till lämplig nivå. Storvreta IBK som arrangör förbehåller oss rätten att vid behov flytta lag mellan nivåerna, alternativt ha fler eller färre nivåer. Beroende på hur många lag som anmäler sig. Vi ser gärna att det kommer flera lag från samma förening. Det finns inget hinder att lag från samma förening spelar i samma division, det är spelarnas förmåga som bestämmer i vilken division de spelar inte om de tillhör första eller andra 
 
 Det är respektive lagledare som anger på vilken nivå som det aktuella laget förväntas spela/ prestera. Som grund ligger naturligtvis att samtliga spelare i ett lag skall uppfylla kraven för att delta i Special Olympics enligt Parasport Sveriges regler.
 
 Lag • Nivå 1 
 I huvudsak spelare som är fysiskt väl fungerande, välkoordinerade och i god kondition. Alla spelarna i laget har god teknik vad det gäller passningsförmåga, boll- och klubbteknik samt skottförmåga. Laget kan spela tillsammans som ett lag och förstår och kan följa grundläggande taktiska upplägg. 
 
 Lag • Nivå 2 
 Även här kan spelarna vara fysiskt relativt kapabla och i god kondition, men flera av spelarna har koordinationsproblem, bristande teknisk förmåga vad det gäller boll- och klubbteknik och taktisk förståelse, men man kan spela ihop som ett lag och förstår värdet av att göra detta. 
 
 Lag • Nivå 3 
 Många av spelarna är inte i fysisk god kondition eller helt enkelt nybörjare. Många har koordinationsproblem och bristfällig teknik med avseende på klubbhantering, passningsförmåga och skotteknik. Dålig förståelse för hur spelet på banan kan organiseras och genomföras. 
 
 Grundläggande är att det är spelarens förmåga som avgör i vilken division personen ska spela INTE om han ingår i en eventuellt första eller andrauppställning. Klubben kan mycket väl ha flera lag som platsar i samma division. Det är naturligtvis så att det kan uppträda situationer där någon spelare i ett lag avviker från laget i stort precis som det händer i all sport och i livet som sådant och det är upp till ledare och organisatören att hantera situationen på lämpligt sätt så att det blir en bra och ärlig turnering för alla.