post image
Speldagar

De yngsta klasserna (upp till 12 år) spelar gruppspel två dagar, i regel två dagar i nära anslutning till varandra. I klasserna för 8- och 9-åringar kommer det vara valfritt med spel den andra dagen.


Övriga klasser, från 13 år och äldre, spelar gruppspel en dag och sedan väntar slutspel dit minst hälften av alla deltagande lag kvalificerar sig. Slutspelet inleds med ett nytt gruppspel och vid behov även cupmatcher. Samtliga finaler spelas den 6 januari.


I filen längre ner på sidan kan du hitta de preliminära speldagarna för din klass. Notera att dessa dagar är just preliminära, vi tillämpar en modell där vi vill att de lag som vill vara med ska få vara med och därför har vi inte bestämt på förhand hur många lag i varje klass som får vara med. Den 20 november är sista dagen för att anmäla lag, i samband med denna dag kommer vi att låsa klasserna och då kommer speldatum att fastställas.