Norges Volleyballforbund - Volleyball,

Region:
25.03.2023 26.03   Oslo Sandvolleyballklubb Greverud Open I NVBF NT OPEN K, M
13.05.2023 14.05     Strandvik Open NVBF   K, M
20.05.2023 21.05   Randaberg IL Stavanger Open NVBF NT OPEN K, M
20.05.2023 21.05   Torvastad Sandvesanden Open NVBF   K, M
16.06.2023 18.06   Oslo Sandvolleyballklubb Oslo Masters l NVBF NT Master K, M
08.07.2023 09.07   Kristiansand Sandvolleyballklubb Kristiansand Masters NVBF NT Master K, M
15.07.2023 16.07   Bodø Volley Bodø Open NVBF NT OPEN K, M
22.07.2023 23.07   LofotVolley Lofoten Open NVBF NT OPEN K, M
24.07.2023 27.07   Koll IL NMU15 - NMU17 - NMU19 NVBF NM Junior GU15, GU17, GU19, JU15, JU17,
JU19
27.07.2023 30.07   Koll IL NMU16 - NMU18 - NMU21 NVBF NM Junior GU16, GU18, GU21, JU16, JU18,
JU21
25.08.2023 27.08   Oslo Sandvolleyballklubb Oslo Masters ll NVBF NT Master K, M