20.09.2015 17:16 Kamp 581 oppdatert
Kilde: TX

Siste 3 resultater:
581: 2-0 (16:16)
556: 2-3 (16:16)
554: 5-1 (16:16)

G00 - Gutter født 2000 eller yngre

G01 - Gutter født 2001 eller yngre

G02 - Gutter født 2002 eller yngre

G99 - Gutter født 1999 eller yngre

J01 - Jenter født 2001 eller yngre

J02 - Jenter født 2002 eller yngre

J99/00 - Jenter født 1999 eller yngre

20.09.2015 17:16 Kamp 581 oppdatert
Kilde: TX

Siste 3 resultater:
581: 2-0 (16:16)
556: 2-3 (16:16)
554: 5-1 (16:16)