23.01.2020 15:21
Matches updated
Oppdatert:
03.04.2018 13:33
Kilde: Web
Siste 3 resultater:
318: 0-3 (13:33)
317: 0-6 (13:33)
316: 2-1 (13:33)
Kampnr Tid Klasse Lag
435 10.11 18:30 G14 - G Førde G14-8 0 - 6 Førde G14-1
248 10.11 18:45 G19 - C Førde G19-2 1 - 5 Førde G19-6
258 10.11 19:00 G19 - D Førde G19-1 3 - 2 Førde G19-5
157 10.11 19:15 J16 - B Askvoll og Holmedal J16 1 - 1 Gaular J16-2
422 10.11 19:30 G14 - E Gaular G14-1 5 - 1 Førde G14-9
403 10.11 19:45 G14 - C Førde G14-2 6 - 0 Gaular G14-3
473 10.11 20:00 J14 - B Jølster J14-2 0 - 2 Vik J14
155 10.11 20:15 J16 - A Førde J16-1 3 - 0 Masfjord/Brekke J16
171 10.11 20:30 J19 - B Bergen Nord J19-1 1 - 0 Førde J19-1
483 10.11 20:45 J14 - D Førde J14-4 4 - 0 Masfjord J14
164 10.11 21:00 J19 - A Bergen Nord J19-2 1 - 5 Fyllingsdalen J19
414 10.11 21:15 G14 - D Bergsøy G14-1 6 - 1 Sotra/Kolltveit G14-2
147 10.11 21:30 J16 - A Bergen Nord J16-3 1 - 2 Førde J16-1
427 10.11 21:45 G14 - F Førde G14-3 5 - 1 Bergsøy G14-4
158 10.11 22:00 J16 - B Bergen Nord J16-1 6 - 0 Larsnes J16
211 10.11 22:15 G16 - C Førde G16-7 0 - 2 Bergen Nord G16-2
130 10.11 22:30 G19 - B Bergen Nord G19-1 4 - 1 Gaular G19
219 10.11 22:45 G16 - D Askøy G16-1 4 - 3 Førde G16-5
412 11.11 08:15 G14 - D Hafslo G14 2 - 0 Sotra/Kolltveit G14-2
469 11.11 08:30 J14 - A Eikefjord J14 4 - 1 Tambarskjelvar J14-2
484 11.11 08:45 J14 - D Førde J14-4 2 - 1 Bergsøy J13
173 11.11 09:00 J19 - B Lindås J19-2 0 - 7 Bergen Nord J19-1
160 11.11 09:15 J16 - B Gaular J16-2 1 - 1 Larsnes J16
229 11.11 09:30 G16 - F Tjørvåg/Moltu G16 1 - 4 Bergen Nord G16-1
256 11.11 09:45 G19 - D Vik G19 4 - 3 Bergsøy G19-2
138 11.11 10:00 G16 - A Jølster G16-1 0 - 2 Førde G16-2
488 11.11 10:15 J14 - E Gaular J14 2 - 3 Selje J14-1
255 11.11 10:30 G19 - D Balestrand G19 3 - 3 Førde G19-5
247 11.11 10:45 G19 - C Atløy G19 3 - 2 Tambarskjelvar G19
204 11.11 11:00 J16 - C Bergen Nord J16-4 1 - 0 Hyllestad/Lavik J16
174 11.11 11:15 J19 - B Førde J19-1 3 - 1 Gurskøy/Tjørvåg J19
392 11.11 11:30 G14 - A Vik G14-1 2 - 0 Bergsøy G14-3
420 11.11 11:45 G14 - E Tambarskjelvar G14 3 - 2 Askvoll og Holmedal G14
406 11.11 12:00 G14 - C Gaular G14-3 1 - 0 Gurskøy G14
230 11.11 12:15 G16 - F Førde G16-4 2 - 0 Dale G16-2
493 11.11 12:30 J14 - E Gaular J14 0 - 2 Tambarskjelvar J14-1
239 11.11 12:45 G19 - C Førde G19-2 1 - 1 Atløy G19
394 11.11 13:00 G14 - A Masfjord/Brekke G14 2 - 5 Førde G14-10
142 11.11 13:15 G16 - B Bergsøy G16-2 1 - 4 Dale G16-1
409 11.11 13:30 G14 - D Bergsøy G14-1 4 - 0 Hafslo G14
430 11.11 13:45 G14 - F Bergsøy G14-4 8 - 0 Sotra/Kolltveit G14-1
421 11.11 14:00 G14 - E Tambarskjelvar G14 2 - 2 Førde G14-4
472 11.11 14:15 J14 - B Førde J14-6 2 - 4 Eid J14
223 11.11 14:45 G16 - E Jølster G16-2 1 - 3 Førde G16-3
228 11.11 15:00 G16 - F Tjørvåg/Moltu G16 1 - 1 Dale G16-2
423 11.11 15:15 G14 - E Gaular G14-1 3 - 0 Tambarskjelvar G14
489 11.11 15:30 J14 - E Førde J14-3 1 - 1 Tambarskjelvar J14-1
503 11.11 15:45 J14 - G Tambarskjelvar J14-3 5 - 0 Tornado Måløy J14-2
499 11.11 16:00 J14 - F Dale J14 2 - 1 Tjørvåg/Moltu J14
389 11.11 16:15 G14 - A Førde G14-10 4 - 3 Bergsøy G14-3
492 11.11 16:30 J14 - E Selje J14-1 0 - 1 Førde J14-3
498 11.11 16:45 J14 - F Jølster J14-1 0 - 5 Førde J14-7
253 11.11 17:00 G19 - D Førde G19-5 0 - 4 Bergsøy G19-2
505 11.11 17:15 J14 - G Hyllestad J14 0 - 0 Tornado Måløy J14-2
477 11.11 17:30 J14 - C Førde J14-1 5 - 0 Tornado Måløy J14-1
425 11.11 17:45 G14 - F Bergsøy G14-4 4 - 1 Hyllestad G14
426 11.11 18:00 G14 - F Førde G14-3 3 - 3 Sotra/Kolltveit G14-1
502 11.11 18:15 J14 - G Førde J14-2 1 - 1 Hyllestad J14
131 11.11 18:30 G19 - B Bergen Nord G19-1 2 - 1 Førde G19-7
251 11.11 18:45 G19 - D Bergsøy G19-2 2 - 1 Førde G19-1
245 11.11 19:00 G19 - C Tambarskjelvar G19 2 - 1 Førde G19-6
153 11.11 19:15 J16 - A Masfjord/Brekke J16 0 - 5 Bergen Nord J16-2
218 11.11 19:30 G16 - D Askøy G16-1 1 - 4 Masfjord/Gulen G16
214 11.11 19:45 G16 - C Bergen Nord G16-2 1 - 2 Hyllestad G16
208 11.11 20:00 J16 - C Bergsøy J16 0 - 3 Hyllestad/Lavik J16
226 11.11 20:15 G16 - E Førde G16-3 3 - 0 Askvoll og Holmedal/Atløy G16-1
149 11.11 20:30 J16 - A Gurskøy/Tjørvåg J16 0 - 1 Bergen Nord J16-3
167 11.11 20:45 J19 - A Lindås J19-1 1 - 1 Bergen Nord J19-2
291 11.11 21:00 J14 - B-1/4-3 Førde J14-6 4 - 1 Hyllestad J14
290 11.11 21:20 J14 - B-1/4-2 Førde J14-5 3 - 0 Jølster J14-2
441 11.11 21:40 G14 - B-1/4-1 Vik G14-2 0 - 1 Masfjord/Brekke G14
304 11.11 22:00 J14 - A-1/8-2 Førde J14-4 5 - 4 Selje J14-1
449 11.11 22:20 G14 - A-1/8-2 Bergsøy G14-1 4 - 1 Tambarskjelvar G14
451 11.11 22:40 G14 - A-1/8-4 Gaular G14-3 0 - 3 Førde G14-3
305 12.11 08:00 J14 - A-1/8-3 Eid J14 0 - 1 Førde J14-3
303 12.11 08:20 J14 - A-1/8-1 Eikefjord J14 0 - 2 Tambarskjelvar J14-3
346 12.11 08:40 G16 - A-1/8-5 Tjørvåg/Moltu G16 1 - 2 Hyllestad G16
343 12.11 09:00 G16 - A-1/8-2 Førde G16-5 3 - 0 Førde G16-3
337 12.11 09:20 G16 - B-1/4-3 Bergsøy G16-2 0 - 3 Førde G16-9
362 12.11 09:40 J16 - A-1/4-2 Bergen Nord J16-1 1 - 0 Hyllestad/Lavik J16
294 12.11 10:00 J14 - B-1/2-2 Førde J14-6 2 - 1 Bergsøy J13
312 12.11 10:20 J14 - A-1/4-2 Førde J14-3 0 - 1 Førde J14-7
311 12.11 10:40 J14 - A-1/4-1 Tambarskjelvar J14-3 0 - 1 Førde J14-4
457 12.11 11:00 G14 - A-1/4-2 Førde G14-1 2 - 0 Førde G14-3
364 12.11 11:20 J16 - A-1/4-4 Bergsøy J16 1 - 2 Førde J16-1
358 12.11 11:40 J16 - B-1/2-1 Larsnes J16 1 - 0 Bergen Nord J16-4
339 12.11 12:00 G16 - B-1/2-1 Jølster G16-2 1 - 3 Jølster G16-1
352 12.11 12:20 G16 - A-1/4-3 Hyllestad G16 1 - 0 Balestrand G16
353 12.11 12:40 G16 - A-1/4-4 Førde G16-6 1 - 3 Førde G16-1
316 12.11 13:00 J14 - A-1/2-2 Førde J14-1 2 - 1 Førde J14-2
461 12.11 13:20 G14 - A-1/2-2 Bergsøy G14-2 1 - 5 Gaular G14-1
384 12.11 13:40 G19 - B-1/2-1 Jølster G19 8 - 9 Vik G19
366 12.11 14:00 J16 - A-1/2-2 Gaular J16-1 2 - 1 Førde J16-1
447 12.11 14:20 G14 - B-F Balestrand G14 1 - 2 Førde G14-10
386 12.11 15:00 G19 - B-F Vik G19 5 - 3 Tambarskjelvar G19
23.01.2020 15:21
Matches updated
Oppdatert:
03.04.2018 13:33
Kilde: Web