23.01.2020 15:21
Matches updated
Oppdatert:
04.11.2018 16:44
Kilde: Web
Siste 3 resultater:
158: 1-11 (16:44)
156: 3-1 (16:44)
157: 3-4 (16:44)
Kampnr Tid Klasse Lag Bane
174 09:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Hjulsbroskolan FK Stadium F-klass Slaka skola Stadium F-klass Plan 5 Friidrottshallen
175 09:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Åk 1 Hjulsbroskolan Plan 2 Campus
176 09:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Tallboda Kings Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 1 Plan 3 Campus
197 09:00 Fatpipe Åk 3 - A Blästads Leoparder Fatpipe Åk 3 Vistskola flickor ÅK4 Plan 4 Friidrottshallen
195 09:20 Fatpipe Åk 3 - A Hjulsbroskolan åk3 Fatpipe Åk 3 Slaka skola Stadium Åk 3 Plan 5 Friidrottshallen
196 09:20 Fatpipe Åk 3 - A Visttreorna BrunnbyLigan Plan 2 Campus
240 09:20 Fatpipe Åk 4 - A Ekängen 4A Fatpipe Åk 4 Tallboda Capitals Plan 3 Campus
241 09:20 Fatpipe Åk 4 - A Vist javisst Brunnbyskolan 4A Plan 4 Friidrottshallen
216 09:40 Fatpipe Åk 2 - A Ekängen Knights Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 2 Plan 5 Friidrottshallen
217 09:40 Fatpipe Åk 2 - A Brunnby Flossers Slaka/Skeda åk 2 Plan 2 Campus
218 09:40 Fatpipe Åk 2 - A Änggårdsskolan Fatpipe Åk 2 - 1 Kvinnebylag1 Plan 3 Campus
219 09:40 Fatpipe Åk 2 - A Skeda skola Åk 3 Vittra Lambohov åk 2 Plan 4 Friidrottshallen
177 10:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Hjulsbroskolan Hjulsbroskolan FK Stadium F-klass Plan 5 Friidrottshallen
178 10:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Stadium F-klass Tallboda Kings Plan 2 Campus
179 10:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Arenaskolan Flickor Slaka skola Åk 1 Plan 3 Campus
200 10:00 Fatpipe Åk 3 - A Björnarna Visttreorna Plan 4 Friidrottshallen
198 10:20 Fatpipe Åk 3 - A BrunnbyLigan Hjulsbroskolan åk3 Fatpipe Åk 3 Plan 5 Friidrottshallen
199 10:20 Fatpipe Åk 3 - A Slaka skola Stadium Åk 3 Blästads Leoparder Fatpipe Åk 3 Plan 2 Campus
242 10:20 Fatpipe Åk 4 - A Brunnbyskolan 4A Ekängen 4A Fatpipe Åk 4 Plan 3 Campus
243 10:20 Fatpipe Åk 4 - A Tallboda Capitals Vist javisst Plan 4 Friidrottshallen
220 10:40 Fatpipe Åk 2 - A Slaka/Skeda åk 2 Ekängen Knights Plan 4 Friidrottshallen
221 10:40 Fatpipe Åk 2 - A Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 2 Änggårdsskolan Fatpipe Åk 2 - 1 Plan 3 Campus
222 10:40 Fatpipe Åk 2 - A Vittra Lambohov åk 2 Brunnby Flossers Plan 2 Campus
223 10:40 Fatpipe Åk 2 - A Kvinnebylag1 Skeda skola Åk 3 Plan 5 Friidrottshallen
180 11:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Tallboda Kings Hjulsbroskolan Plan 5 Friidrottshallen
181 11:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Hjulsbroskolan FK Stadium F-klass Arenaskolan Flickor Plan 2 Campus
182 11:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Stadium F-klass Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 1 Plan 3 Campus
203 11:00 Fatpipe Åk 3 - A Slaka skola Stadium Åk 3 Vistskola flickor ÅK4 Plan 4 Friidrottshallen
201 11:20 Fatpipe Åk 3 - A Blästads Leoparder Fatpipe Åk 3 BrunnbyLigan Plan 5 Friidrottshallen
202 11:20 Fatpipe Åk 3 - A Hjulsbroskolan åk3 Fatpipe Åk 3 Björnarna Plan 2 Campus
244 11:20 Fatpipe Åk 4 - A Brunnbyskolan 4A Tallboda Capitals Plan 3 Campus
245 11:20 Fatpipe Åk 4 - A Ekängen 4A Fatpipe Åk 4 Vist javisst Plan 4 Friidrottshallen
224 11:40 Fatpipe Åk 2 - A Änggårdsskolan Fatpipe Åk 2 - 1 Slaka/Skeda åk 2 Plan 5 Friidrottshallen
225 11:40 Fatpipe Åk 2 - A Ekängen Knights Vittra Lambohov åk 2 Plan 2 Campus
226 11:40 Fatpipe Åk 2 - A Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 2 Kvinnebylag1 Plan 3 Campus
227 11:40 Fatpipe Åk 2 - A Brunnby Flossers Skeda skola Åk 3 Plan 4 Friidrottshallen
183 12:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Arenaskolan Flickor Tallboda Kings Plan 5 Friidrottshallen
184 12:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Hjulsbroskolan Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 1 Plan 2 Campus
185 12:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Åk 1 Hjulsbroskolan FK Stadium F-klass Plan 3 Campus
206 12:00 Fatpipe Åk 3 - A Visttreorna Hjulsbroskolan åk3 Fatpipe Åk 3 Plan 4 Friidrottshallen
204 12:20 Fatpipe Åk 3 - A Björnarna Blästads Leoparder Fatpipe Åk 3 Plan 5 Friidrottshallen
205 12:20 Fatpipe Åk 3 - A BrunnbyLigan Vistskola flickor ÅK4 Plan 2 Campus
246 12:20 Fatpipe Åk 4 - A Tallboda Capitals Ekängen 4A Fatpipe Åk 4 Plan 3 Campus
247 12:20 Fatpipe Åk 4 - A Brunnbyskolan 4A Vist javisst Plan 4 Friidrottshallen
228 12:40 Fatpipe Åk 2 - A Vittra Lambohov åk 2 Änggårdsskolan Fatpipe Åk 2 - 1 Plan 5 Friidrottshallen
229 12:40 Fatpipe Åk 2 - A Slaka/Skeda åk 2 Kvinnebylag1 Plan 2 Campus
230 12:40 Fatpipe Åk 2 - A Ekängen Knights Brunnby Flossers Plan 4 Friidrottshallen
231 12:40 Fatpipe Åk 2 - A Skeda skola Åk 3 Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 2 Plan 3 Campus
186 13:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Arenaskolan Flickor Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 1 Plan 5 Friidrottshallen
187 13:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Åk 1 Tallboda Kings Plan 2 Campus
188 13:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Stadium F-klass Hjulsbroskolan Plan 3 Campus
209 13:00 Fatpipe Åk 3 - A Slaka skola Stadium Åk 3 BrunnbyLigan Plan 4 Friidrottshallen
207 13:20 Fatpipe Åk 3 - A Björnarna Vistskola flickor ÅK4 Plan 5 Friidrottshallen
208 13:20 Fatpipe Åk 3 - A Visttreorna Blästads Leoparder Fatpipe Åk 3 Plan 2 Campus
248 13:20 Fatpipe Åk 4 - A Ekängen 4A Fatpipe Åk 4 Brunnbyskolan 4A Plan 3 Campus
249 13:20 Fatpipe Åk 4 - A Vist javisst Tallboda Capitals Plan 4 Friidrottshallen
232 13:40 Fatpipe Åk 2 - A Vittra Lambohov åk 2 Kvinnebylag1 Plan 4 Friidrottshallen
233 13:40 Fatpipe Åk 2 - A Brunnby Flossers Änggårdsskolan Fatpipe Åk 2 - 1 Plan 3 Campus
234 13:40 Fatpipe Åk 2 - A Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 2 Slaka/Skeda åk 2 Plan 2 Campus
235 13:40 Fatpipe Åk 2 - A Skeda skola Åk 3 Ekängen Knights Plan 5 Friidrottshallen
189 14:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 1 Slaka skola Åk 1 Plan 5 Friidrottshallen
190 14:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Stadium F-klass Arenaskolan Flickor Plan 2 Campus
191 14:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Tallboda Kings Hjulsbroskolan FK Stadium F-klass Plan 3 Campus
212 14:00 Fatpipe Åk 3 - A Blästads Leoparder Fatpipe Åk 3 Hjulsbroskolan åk3 Fatpipe Åk 3 Plan 4 Friidrottshallen
210 14:20 Fatpipe Åk 3 - A Vistskola flickor ÅK4 Visttreorna Plan 5 Friidrottshallen
211 14:20 Fatpipe Åk 3 - A Slaka skola Stadium Åk 3 Björnarna Plan 2 Campus
250 14:20 Fatpipe Åk 4 - A Tallboda Capitals Brunnbyskolan 4A Plan 3 Campus
251 14:20 Fatpipe Åk 4 - A Vist javisst Ekängen 4A Fatpipe Åk 4 Plan 4 Friidrottshallen
236 14:40 Fatpipe Åk 2 - A Kvinnebylag1 Brunnby Flossers Plan 4 Friidrottshallen
237 14:40 Fatpipe Åk 2 - A Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 2 Vittra Lambohov åk 2 Plan 3 Campus
238 14:40 Fatpipe Åk 2 - A Änggårdsskolan Fatpipe Åk 2 - 1 Ekängen Knights Plan 2 Campus
239 14:40 Fatpipe Åk 2 - A Slaka/Skeda åk 2 Skeda skola Åk 3 Plan 5 Friidrottshallen
192 15:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Slaka skola Åk 1 Slaka skola Stadium F-klass Plan 5 Friidrottshallen
193 15:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Hjulsbroskolan FK Stadium F-klass Vidingsjöskolan Fatpipe Åk 1 Plan 2 Campus
194 15:00 Stadium Åk 1/F-klass - A Hjulsbroskolan Arenaskolan Flickor Plan 3 Campus
215 15:00 Fatpipe Åk 3 - A BrunnbyLigan Björnarna Plan 4 Friidrottshallen
213 15:20 Fatpipe Åk 3 - A Visttreorna Slaka skola Stadium Åk 3 Plan 5 Friidrottshallen
214 15:20 Fatpipe Åk 3 - A Hjulsbroskolan åk3 Fatpipe Åk 3 Vistskola flickor ÅK4 Plan 2 Campus
23.01.2020 15:21
Matches updated
Oppdatert:
04.11.2018 16:44
Kilde: Web