Profixio app redesignet!

Nå har vi bygd om vår Profixio app til å inkludere etterspurte funksjoner!

Live registrering av kamper!

Du som arrangør kan gi tilgang til en eller flere personer for å registrere hendelser underveis, eventuelt etter kampen.
Legg til bilder, videoer, kommentarer, frispark…alt direkte via vår app på din telefon. Den er superenkel å bruke, slik at eksemeplvis foreldre glatt kan bli reportere!
Spesielt i kommende sesong kan dette bli fint da antall publikum ser ut til å måtte holdes på et begrenset nivå.

Dommere og resultatregistrering

Dommerene får nå listet opp sine kamper direkte i appen. De kan også enkelt endre på en kamp slik som tidspunkt, bane, lag som spiller og hvem som dømmer.

Covid-19

Besøkende kan registrere seg direkte via appen slik at arrangør har mulighet for smittesporting om det skulle bli nødvendig. Lagledere kan også registrere seg selv, sine spillere, foresatte ved å være logget inn i appen.

Høsten 2020

Gode nyheter for deg som arrangør av turnering!

1: Live registrering av kamper!

Du som arrangør kan gi tilgang til en eller flere personer for å registrere hendelser underveis, eventuelt etter kampen.
Legg til bilder, videoer, kommentarer, frispark…alt direkte via vår app på din telefon. Den er superenkel å bruke, slik at eksemeplvis foreldre glatt kan bli reportere!
Spesielt i kommende sesong kan dette bli fint da antall publikum ser ut til å måtte holdes på et begrenset nivå.
Appen er gratis for deg som bruker Profixio påmeldingsløsning!
Løsningen vil være klar til turneringer starter opp igjen.

2: Organisering av turnering!

Det finnes 2-3 norske software løsninger for å organisere turnerings-dugnader, eksempelvis Tine sin løsning.
Vi har fått maaange ønsker om å lage et enkelt system for å kunne holde kontroll på aktiviteter, personer og gjøremål før, under og etter en turnering. Spesielt har vi lagt vekt på varsling og kommunikasjon mellom dugnadspersonell.
Appen er selvsagt gratis for deg som bruker Profixio sin påmledingsløsning!
Løsningen vil være klar til turneringer starter opp igjen.

3: Idrettens ID

Via vårt samarbeid med NIF, er vi i startfasen med å koble oss på løsningen Idrettens ID. Over litt tid, kanskje 2-3 år, antar vi denne løsningen vil i stor grad forenkle systemer rundt økonomi, spesielt ved påmelding av lag og betaling av dommere. Les gjerne mer om Idrettens ID på NIF sine websider. Det er et spennende prosjekt de har satt i gang!

Avlysning av turnering

Grunnet Corona-viruset vil det være turneringer som må avlyses. Vi har laget en hjelpeside for hvordan gå frem for å avlyse en turnering, sånn rent Profixio-teknisk. Arrangøren må selv ta stilling til formaliteter rundt refundering av eventuelle innbetalinger etc. Vi i Profixio har som policy at vi fakturerer selvsagt ingen arrangører som ikke får inn avgifter på sin turnering!

Se denne linken.

Formalisert samarbeid Profixio-NIF

Vi har nå signert en samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund. Hensikten er følgende:

  • NIF promotererer Profixio TXO som idrettens prefererte løsning for turneringer (for de idretter som støttes)
  • Profixio TXO skal gjøres tilgjengelig via idrettes felles startside
  • Utveksling av data mellom systemene forenkler påmelding av lag, registrering av spillere etc.
  • Turneringsarrangører søkes å få et mest mulig automatisert system som forenkler arrangementet
  • Data om arrangementer blir gjort tilgjengelig for analyseformål

Vinterserier – oppsummering fra Vinterligaen 2020

Vinterligaen 2020 hadde 72 lag fordelt i 13 puljer med 4,6, eller 8 lag i hver pulje.Alle lag skulle spille akkurat 5 kamper (én kamp i måneden om vinteren).
Den eneste begrensningen dette satte for påmeldingen, var at det måtte være partall antall lag i hver klasse. I klasser med 12 lag, delte vi i to puljer á 6 lag, i klasser med 14 lag delte vi i puljer med 6 og 8 lag.
Sekretariatet satte først opp tre kamper for alle lag, gjennomført i november, desember, januar.I januar ble de to siste serierundene satt opp, ved enkelt å legge til de resterende kampene manuelt i TXO, og sette kampnummer og serierundenummer.
I puljer med fire lag, ble det dobbel serie MINUS serierunden med kampene nr1-nr4/nr2-nr3, 5 kamper.I puljer med 6 lag: enkel serie 5 kamperI puljer med 8 lag: Knep: Ved å sette opp de tre første kampene slik at lag A,B,C,D spilte innbyrdes, og E,F,G,H spilte innbyrdes, ble det lett å sette opp de to siste kampene for alle lag uten at noen måtte spille mot et lag de tidligere hadde møtt, eller et lag med mange færre/flere poeng.
(Eksempel:Hvis f eks A og B hadde gjort det best i sine tre første kamper og E og F i sine, så ble det A-E/B-F og A-F/B-E som ble disse lagenes kampoppsett for de to siste rundene).

Slik det ser ut nå, kommer vi etter 12 år med med vanlig A- og B-sluttspill til å gå over til denne typen turneringsform, med et kampoppsett av tre serierunder først, og deretter et siste oppsett av de siste to serierundene basert på lagenes resultater i de tre første kampene, altså et «Monrad-light»-system.

TXOs normale seriesystem egner seg ypperlig til dette formatet, siden det er så oversiktlig å sjonglere lag i nye kamper i en pågående turnering.

– Turneringsleder Vinterligaen

Profixio APP – påmelding og innsjekksdata

Først i oktober starter vi med utvikling av vår nye app med fokus på påmeldingsprosess og med sjekkinnmodul.

Deltagere vil kunne sjekke seg inn og få tilgang til info om overnatting, tjenester og banedata.

I tillegg vil det bli en kommunikasjonsmodul mellom arrangør og lageldere.

Følg med oss her. Vi vil legge ut statusoppdatering et par tre ganger mot ferdigstillelse!

Nytt login-system

Nå får du samlet all din aktivitet på ett sted her i Profixio! Dette vil forenkle for deg som bruker siden du nå får kun en side å forholde deg til!

Du kan logge inn med din Facebook-, Google- eller din tidligere brukerkonto.

Send live dine kamper

Øk engasjementet for din cup ved å sende live fra kamper!

Via vår partner, SolidSport, kan vi tilby dere en streaming-tjeneste i toppklasse

  • Plattformen er GRATIS for deg som arrangør og det inngår ubegrenset med lagringstimer
  • Den er integrert med resultatregistrering hos oss som muliggjør støtte for resultatvisnings-grafikk til sendingen
  • Alle kamper kan ses i ettertid
  • Det finnes støtte for at trenere kan anvende opptakk i treningsøyemed
  • En potensiell inntektskilde for deg som arrangør er at foresatte / famile / etc kan se kamper hvor deler av det de betaler går til arrangør-klubben.

Kontakt oss for mer info!