Dommere – tilordne!

Ny og enklere løsning for å tilordne dommere på web. Så snart oppsett er publisert kan man tilordne dommere via vår forbedrede nettløsning. Tilordne dommere i fred og ro. Når du er ferdig publiserer du alle til skarp løsning. Her er mer info!