Formalisert samarbeid Profixio-NIF

Vi har nå signert en samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund. Hensikten er følgende:

  • NIF promotererer Profixio TXO som idrettens prefererte løsning for turneringer (for de idretter som støttes)
  • Profixio TXO skal gjøres tilgjengelig via idrettes felles startside
  • Utveksling av data mellom systemene forenkler påmelding av lag, registrering av spillere etc.
  • Turneringsarrangører søkes å få et mest mulig automatisert system som forenkler arrangementet
  • Data om arrangementer blir gjort tilgjengelig for analyseformål