For å imøtekomme en stor økning i aktivitet både for seriespill og turneringer, har vi valgt å gå over til «skyen».
Ved å bruke Google Cloud så oppnår vi bedre stabilitet, bedre responstid og derved en bedre opplevelse for alle brukere!

Overgangen skjer gradvis i løpet av jan-apr 2017, og dere brukere vil ikke merke noe til selve overgangen.