Vinterserier – oppsummering fra Vinterligaen 2020

Vinterligaen 2020 hadde 72 lag fordelt i 13 puljer med 4,6, eller 8 lag i hver pulje.Alle lag skulle spille akkurat 5 kamper (én kamp i måneden om vinteren).
Den eneste begrensningen dette satte for påmeldingen, var at det måtte være partall antall lag i hver klasse. I klasser med 12 lag, delte vi i to puljer á 6 lag, i klasser med 14 lag delte vi i puljer med 6 og 8 lag.
Sekretariatet satte først opp tre kamper for alle lag, gjennomført i november, desember, januar.I januar ble de to siste serierundene satt opp, ved enkelt å legge til de resterende kampene manuelt i TXO, og sette kampnummer og serierundenummer.
I puljer med fire lag, ble det dobbel serie MINUS serierunden med kampene nr1-nr4/nr2-nr3, 5 kamper.I puljer med 6 lag: enkel serie 5 kamperI puljer med 8 lag: Knep: Ved å sette opp de tre første kampene slik at lag A,B,C,D spilte innbyrdes, og E,F,G,H spilte innbyrdes, ble det lett å sette opp de to siste kampene for alle lag uten at noen måtte spille mot et lag de tidligere hadde møtt, eller et lag med mange færre/flere poeng.
(Eksempel:Hvis f eks A og B hadde gjort det best i sine tre første kamper og E og F i sine, så ble det A-E/B-F og A-F/B-E som ble disse lagenes kampoppsett for de to siste rundene).

Slik det ser ut nå, kommer vi etter 12 år med med vanlig A- og B-sluttspill til å gå over til denne typen turneringsform, med et kampoppsett av tre serierunder først, og deretter et siste oppsett av de siste to serierundene basert på lagenes resultater i de tre første kampene, altså et «Monrad-light»-system.

TXOs normale seriesystem egner seg ypperlig til dette formatet, siden det er så oversiktlig å sjonglere lag i nye kamper i en pågående turnering.

– Turneringsleder Vinterligaen