Profixio med nye løsninger og fresh redesign!

4-29. jan 2021: Nå presenterer vi mye nytt!

I løpet av januar legger vi gradvis ut våre nye løsninger og vi lanserer helt ny profixio.com!

Vi har jobbet frem flere nye løsninger i løpet av høsten 2020, blant andre Profixio Organizer og Profixio League!
Vi har også skiftet ut vår logo og freshet opp både profixio.com og våre support sider. Som sagt, vi presenterer dette gradvis utover  nå i januar!

Profixio app

Vår oppdaterte app inkluderer veldig god støtte for påmelding, lagsendring, adminsitrasjon, kampavvikling og dommere

Samarbeid med NIF

Vi har intensivert vårt samarbeid med NIF, og er blitt preferert løsning på turneringsavvikling. Vi har derfor inkludert støtte for innlogging via «Min idrett».
Utover vårparten utvides dette samarbeidet til å utveksle data, slik at man forenkler for både arrangører og påmeldere.

Covid-19

Sannsynligvis kommer vi alle til å slite med Covid-19 utover vårparten nå i 2021. Vi har funksjonalitet på trappene som kan hjelpe til med arrangemente. Dette presenterer via vår nye webløsning.