Påmeldinger

Lagets navn Klasse
Østfold friomsorg BIL MIX
Hustad MIX
Åna MIX
KRUS/ Region Øst MIX
Romerike 1 MIX
Romerike 2 MIX
Larvik MIX
Oslo fengsel 1 MIX
Oslo fengsel 2 MIX
KRUS 1 MIX
KRUS 2 MIX
KRUS 3 MIX
KRUS 4 MIX
Bredtveit fengsel MIX
Bergen MIX
Kongsvinger MIX
Kongsvinger 2 MIX
Ringerike fengsel BIL 2 MIX
Indre Østfold fengsel BIL MIX
Halden MIX
KDI MIX
Sem Fengsel MIX
Ringerike fengsel BIL MIX
Ila BIL MIX
Ila Bil 2 MIX
Nordre Vestfold fengsel MIX
Hedmark fengsel BIL MIX

Påmeldte lag per klasse

Totaloversikt

MIXMIX - Dame og herre 27
Sum 27

Club Registrations

Klubb Antall
Ila BIL 1
Innebandy NM KRIM 2019 26

Turneringssiden er del av Profixio