Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Øytun folkehøgskole 4 4 1.425 4 114 0
2 Sunnfjord FHS 2 1 0.964 2 80 0
3 Asker vgs. 0 0.25 0.728 1 83 0

Turneringssiden er del av Profixio