Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Standard (ID: 1)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 Framnes KVGS 6 6 1.438 6 161 0
2 Fusa 4 2.5 1.203 5 154 0
3 KVS Lyngdal 2 0.4 0.717 2 114 0
4 Grenland Folkehøgskule 0 0.17 0.815 1 132 0

Turneringssiden er del av Profixio