Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 479)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Lillehammer KFK J03 12 18 22 12 0
2 Vind J13 9 8 10 9 0
3 Bærum SK 6 0 9 6 0
4 Korsgård IF 3 -3 7 3 0
5 Ready J13 0 -23 4 0 0

Turneringssiden er del av Profixio