Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 479)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Bergen Nord 10 9 12 10 0
2 Gneist 9 9 17 9 0
3 Fana G14-1 5 5 12 5 0
4 Tertnes G14-1 3 -10 5 3 0
5 Sædalen G14 1 -13 3 1 0

Turneringssiden er del av Profixio