Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 479)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Hinna G02 10 13 16 10 0
2 Vard Haugesund G14-1 9 3 10 9 0
3 Randaberg G14 5 0 6 5 0
4 Egersunds IK G14 4 -6 5 4 0
5 Madla IL G14-1 0 -10 3 0 0

Turneringssiden er del av Profixio