Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 479)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Randesund 9 13 14 9 0
2 Eidanger 6 7 14 6 0
3 Sørfjell G15 1 -9 5 1 0
4 Trauma 1 -11 4 1 0

Turneringssiden er del av Profixio