Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Fotball (ID: 1)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Soccer (ID: 479)
Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Asker 9 3 6 9 0
2 Ull/kisa 3 0 6 3 0
3 Urædd FK 3 -1 4 3 0
4 Bærum SK 3 -2 7 3 0

Turneringssiden er del av Profixio