Rangeringskriterier

Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Diff mål Ja Nei
3 M+ Ja Nei
4 P Ja Ja
5 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Position TeamName P Diff mål M+ P* Trekning
1 Bvh j15 9 14 17 9 0
2 Øhil J01 6 5 9 6 0
3 Trøgstad/Båstad J15 3 0 4 3 0
4 Holmen Rød 0 -19 1 0 0

Turneringssiden er del av Profixio