Rangeringskriterier

Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 Points Ja Nei
2 Diff goal Ja Nei
3 Goal + Ja Nei
4 Points Ja Ja
5 Drawing of lots Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Position TeamName Points Diff goal Goal + Points* Drawing of lots
1 Bvh j15 9 14 17 9 0
2 Øhil J01 6 5 9 6 0
3 Trøgstad/Båstad J15 3 0 4 3 0
4 Holmen Rød 0 -19 1 0 0
Organizing a tournament? Click here for more information.