Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Ranheim IL 6 6 9 35 9 35 0
2 Nit-Hak HK 4 4 19 46 19 46 0
3 Gausdal HK 2 2 6 33 6 33 0
4 Sogndal IL 0 0 -34 11 -34 11 0

Turneringssiden er del av Profixio