Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Strindheim IL Elite 7 7 11 48 11 48 0
2 Asker SK 6 6 9 39 9 39 0
3 Ski IL 3 3 -4 40 -4 40 0
4 Askim-Trøgstad 2 2 -9 42 -9 42 0
5 Tønsberg Turn 2 2 -7 39 -7 39 0

Turneringssiden er del av Profixio