Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Bogafjell IL G13 6 6 13 31 13 31 0
2 Gimletroll G13 4 4 2 25 2 25 0
3 Høvdingen 2 2 -6 23 -6 23 0
4 Falk 2 0 0 -9 23 -9 23 0

Turneringssiden er del av Profixio