Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Våg J12-3 8 8 42 58 42 58 0
2 Voll IL J12 Lag-2 5 5 1 32 1 32 0
3 Gimletroll J12-2 4 4 3 31 3 31 0
4 Klepp 1 3 3 -4 33 -4 33 0
5 Riska hk J-12.1 0 0 -42 6 -42 6 0

Turneringssiden er del av Profixio