Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Kristiansand J12 Hellemyr 4 4 1 22 1 22 0
2 Skrim1 4 4 1 20 1 20 0
3 Vodskov IF 3 3 0 21 0 21 0
4 Nærbø 1 (J2004) 1 1 -2 16 -2 16 0

Turneringssiden er del av Profixio