Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Gimletroll J12-1 8 8 28 39 28 39 0
2 Orre IL 6 6 8 25 8 25 0
3 Holum IF 4 4 -7 17 -7 17 0
4 Høvdingen 2 2 -1 20 -1 20 0
5 Voll IL J12 Lag-1 0 0 -28 10 -28 10 0

Turneringssiden er del av Profixio