Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Ganddal 1 6 6 19 29 19 29 0
2 Kristiansand J12 Tinnheia 4 4 4 13 4 13 0
3 Brusand IL 2 2 -2 18 -2 18 0
4 Kvinesdal 0 0 -21 8 -21 8 0

Turneringssiden er del av Profixio