Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Sett + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Sett + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff poeng* Sett +* Diff poeng Sett + Trekning
1 Våg J13-1 6 6 12 29 12 29 0
2 Gimletroll J13-1 4 4 14 32 14 32 0
3 Vigrestad 1 2 2 -9 18 -9 18 0
4 Greipstad J13 0 0 -17 14 -17 14 0

Turneringssiden er del av Profixio