Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Våg J13-2 6 6 22 40 22 40 0
2 Havørn 2 4 4 1 23 1 23 0
3 Klepp 2 2 -3 18 -3 18 0
4 Bjerkreim IL 0 0 -20 17 -20 17 0

Turneringssiden er del av Profixio