Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Sett + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Sett + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff poeng* Sett +* Diff poeng Sett + Trekning
1 Våg J13-3 6 6 25 35 25 35 0
2 Havørn 1 4 4 14 33 14 33 0
3 MHI 2 2 -2 24 -2 24 0
4 Brusand IL 0 0 -37 6 -37 6 0

Turneringssiden er del av Profixio