Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 AK28 J13-1 6 6 26 37 26 37 0
2 Fløy 4 4 4 21 4 21 0
3 Skrim2 2 2 1 24 1 24 0
4 Torridal IL 0 0 -31 8 -31 8 0

Turneringssiden er del av Profixio