Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff poeng Ja Ja
4 Sett + Ja Ja
5 Diff poeng Ja Nei
6 Sett + Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 25)
Position TeamName P P* Diff poeng* Sett +* Diff poeng Sett + Trekning
1 Grane Arendal Håndball J02 6 6 28 38 28 38 0
2 Vigrestad 2 3 3 2 21 2 21 0
3 Voll IL J13 3 3 -8 19 -8 19 0
4 Gimletroll J13-2 0 0 -22 15 -22 15 0

Turneringssiden er del av Profixio