Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Handball (ID: 2)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 P Ja Ja
3 Diff mål Ja Ja
4 M+ Ja Ja
5 Diff mål Ja Nei
6 M+ Ja Nei
7 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Handball (ID: 520)
Position TeamName P P* Diff mål* M+* Diff mål M+ Trekning
1 Skiptvet 6 6 22 39 22 39 0
2 BSK 4 4 4 2 26 2 26 0
3 Enebakk Gul 2 2 -7 19 -7 19 0
4 Korsvoll Hvit 0 0 -17 19 -17 19 0

Turneringssiden er del av Profixio