Rangeringskriterier

Kriterier for kalkulering av posisjon

Tabell for beregningskriterier: Volleyball (ID: 5)
Prioritet Kriterie Mest Innbyrdes
1 P Ja Nei
2 Sett ratio Ja Nei
3 Game ratio Ja Nei
4 Sett + Ja Nei
5 Gameball + Ja Nei
6 Trekning Ja Nei

Dette er kriterier som er brukt for denne klassen. Mer info om tabellutregning finnes her.

Visning av tabell - kalkulert

Tabell for visningsrekkefølge: Volleyball (ID: 166)
Position TeamName P Sett ratio Game ratio Sett + Gameball + Trekning
1 SVBK 1 div 6 6 1.787 6 159 0
2 Gneist 1 4 2.5 1.391 5 153 0
3 KFUM-Haugesund 2 0.4 0.693 2 106 0
4 KFUM Stvgr 2 0 0.17 0.59 1 95 0

Turneringssiden er del av Profixio